נגיף-הקורונה-המלצות

24.9.2020 - אישור פעילות רפואה סינית בתקופת החגים והידוק הסגר

רגשות מעורבים : מחד הידוק הסגר ומאידך הכרה לראשונה בתחום הרפואה הסינית כעסק חיוני . 

+