תעסוקת-חברי-אגודה

גופים שהתחייבו לקלוט לעבודה רק מטפלים חברי אגודה


לאור התפתחותה של הרפואה המשלימה בארץ והביקושים הגוברים למטפלים ברפואה סינית במוסדות הבריאות השונים - הודיעו מספר מוסדות רפואיים מובילים על הכרה באגודה ועל חברות באגודה כתנאי לקבלת עובדים חדשים כמטפלים. זאת על מנת להבטיח כי מטפלים הנקלטים בשורותיהם עומדים בסטנדרטים מקצועיים ראויים.
+