קוד האתיקה למטפלים ברפואה סינית

חובות ואחריות המטפל

המטפל ברפואה סינית הוא בעל מקצוע שלמד וקיבל הסמכה לטפל ולסייע לאנשים בשיפור ובשימור בריאותם. על מנת למלא משימה זו, המטפל חייב לדאוג לשרת בצורה הטובה ביותר ולספק טיפול מקצועי כפי שנדרש במסגרת מקצוע הרפואה הסינית. המטרה העיקרית של המטפל היא רווחתו well being של המטופל והמחויבות למזור. המטפל חייב להיות מודע לחובות האתיות כלפי המטופל, הציבור והמקצוע. הקוד האתי מתחלק לשלושה חלקים. הראשון מתייחס למחויבות למטופל; השני מתייחס למחויבות לציבור; השלישי מתייחס למחויבות למקצוע.

 • 1. מחוייבות למטופל

  חובתו העיקרית של המטפל היא למטופל, אשר טובתו חייבת להיות בראש מעיניו של המטפל. החובות שחלות על המטפל הן:

  1.1 הכשרה

  א) המטפל חייב להיות בעל השכלה וניסיון מתאימים על מנת לספק טיפול מקצועי ברפואה סינית. המטפל יגביל את טיפולו לתחומים שבהם קיבל הכשרה ותעודה מקצועית כפי שיקבע על ידי גורמי הרישוי והסמכה המוסכמים וישתנו מעת לעת.

  ב) על המטפל להיות מעודכן בתחומו על פי האקרדיטציה שתומלץ מעת לעת על ידי הגורמים המקצועיים.

  ג) כאשר המטפל מרגיש שנושא הטיפול הוא מעל היכולת המקצועית שלו או הוא חסר ניסיון בנושא, יש להתייעץ או להפנות את המטופל למטפל בכיר יותר או בעל ניסיון בנושא או לשיטת טיפול אחרת, וזאת על מנת לספק למטופל את הטיפול הטוב ביותר שניתן לקבל.

  ד) המטפל חייב לפעול בדרך המבטיחה את ביטחון ובריאות המטופל.

  ה) המטפל יפסיק לטפל כאשר הוא סובל ממגבלות פיזיות ו/או נפשיות המונעות ממנו את היכולת לטפל באופן בטוח.

  ו) מטפל אשר נודע לו על מגבלה נפשית או גופנית של מטפל אחר, אשר יכולה לסכן את יכולתו כמטפל, ימליץ לו לפנות לועדת הבריאות/אתיקה אשר תמונה מטעם האגודה. הוא מחויב לדווח לאותה ועדה כדי למנוע נזק למטופלים. הועדה תוכל לשקול המלצות בהתאם

  1.2 קבלת המטופל

  א) על המטפל לבצע הערכה יסודית לגבי מצבו הבריאותי של המטופל.

  ב) יש לבצע תשאול מלא לגבי ההיסטוריה הרפואית של המטופל.

  ג) המטפל יסביר למטופל את תוכנית הטיפולים, משך הטיפול ומספר הטיפולים אותם יידרש על מנת לראות שינוי. כמו כן המטופל יקבל הסבר על תופעות שיכולות להיווצר מהטיפול .

  ד) המטפל חייב לפעול לפי חוק זכויות החולה בנוגע לסודיות וביטחון המטופל.

  ה) כאשר המטופל נמצא בטיפול אחר, המטפל חייב לייעץ למטופל לפי השיקולים המקצועיים שלו האם הטיפול ברפואה סינית מתאים בזמן שהמטופל נמצא במסגרת טיפולית אחרת.

  ו) אם המטפל קיבל הכשרה ותעודה במקצוע טיפולי אחר, הוא רשאי לשלב טיפולים אחרים רק לאחר הסבר והסכמתו של המטופל, ולפי כללי המקצוע הנוסף.

  ז) למטפל מותרת נוכחות של אדם נוסף בחדר הטיפולים כגון מתלמד, אסיסטנט או סטודנט רק לאחר קבלת הסכמתו של המטופל (פרט למוסדות רפואיים ציבוריים וקליניקות בבתי ספר לרפואה סינית). חלה חובה על המטפל להסביר לאדם הנוסף לגבי זכויות החולה ושמירה על סודיות רפואית.

  1.3 פניות

  א) כאשר לפי שיקולו המקצועי של המטפל ולטובת המטופל יש צורך להפנות לטיפול אצל מטפל אחר או לרופא יש להפנות את המטופל בהתאם. המטפל יעביר את המידע הרלוואנטי למטפל אחר או לרופא בהתאם לדרישות המטופל.

  ב) מטפל ימליץ לכל מטופל לשקול לפנות לרופא מטפל לצורך אבחון או התייחסות במקרה של בעיה רפואית. מקומה של ההמלצה הוא לאפשר שיתוף פעולה עם המערכת הרפואית. זכותו של המטופל להיענות או לדחות את ההמלצה.

  ג) אם המטופל בזמן כלשהו מציע או שואל בקשר להמלצה או חוות דעת לגבי אבחנה או טיפול אצל מטפל אחר, המטפל יפעיל את שיקולו המקצועי בנושא. המטפל לא יביע הסתייגות להתייעצות נוספת עם מומחה נוסף וישתף איתו פעולה, לפי בקשת המטופל (second opinion).

  1.4 קשרים אישיים עם המטופל

  א) למטפל אפשרות לטפל בקרוב משפחה מקרבה ראשונה אלה אם כן המטפל הסיק שהקרבה למטופל לא תשפיע לטובה על תוצאות הטיפול.

  ב) המטפל ינהג לפי כללי המקצוע בנוגע להתנהגות מינית כלפי המטופל ויבצע מגע במטופל לפי הסטנדרטים המקובלים בהליך הטיפולי.

  ג) בכניסה לחדר הטיפולים חייב להיות שלט, במקום ברור, ובו כתוב שלכל מטופל הזכות למלווה שישהה עמו בעת הטיפול.

  ד) הטיפול בקטינים (מתחת לגיל 18) יהיה חייב באישור בכתב מאחד ההוריםאפוטרופוס, ובזמן הטיפול חובה נוכחות או הסכמה בכתב של אדם מבוגר.

  ה) המטפל לא יכנס לקשר רומנטי או מיני מכל סוג עם מטופל, בן/בת זוג של המטופל או אדם רלוונטי אחר כל עוד קיים קשר של מטפל-מטופל ועד שלושה חודשים אחרי גמר הטיפולים.

  1.5 שכר

  א) לפני תחילת הקשר הטיפולי עם מטופל, המטפל יסביר למטופל את השכר שיידרש ממנו עבור הטיפולים, צורת ואופן התשלום. אם חל שינוי בגובה השכר במהלך הטיפולים, המטפל אחראי להודיע למטופל לפני מפגש טיפולי הבא, על שינוי וגובה השכר.

  1.6 ניהול תיקים

  א) המטפל ינהל תיק אישי לכל מטופל הכולל את הפרטים האישיים, האבחנות והטיפולים.

  ב) התיקים ינוהלו בצורה ברורה וקריאה.

  ג) תיקי המטופלים יתויקו במקום בטוח ולתקופת זמן של 7 שנים כפי שנדרש על פי החוק.

  ד) חובת המטפל להדריך את כל בעלי הגישה לתיקי המטופלים לגבי שמירת הסודיות הרפואית ונוהלי המקצוע.

  ה) על המטפל להודיע למטופל ולקבל ממנו אישור בכתב לפני הצגת תיקו האישי מכל סיבה שהיא.

  ו) קיימת חובה למטפל להעביר עותק מלא או מכתב סיכום של התיק למטופל לפי בקשתו, או לגוף אחר כנגד טופס ויתור על סודיות.

 • 2. מחוייבות לציבור

  2.1 פרסום וקידום

  א) המטפל רשאי לפרסם את עצמו כמטפל לרפואה סינית. הפרסום יעשה ביושר, עם פרטים נכונים ומדויקים על תואר, הכשרה וניסיון המטפל.

  2.2 רישום / ורישוי

  א) בביצוע הרישום / רישוי המטפל ייתן פרטים מדויקים על השכלתו, ניסיון, תארים במקצועות אחרים ובכל מידע אחר שנידרש.

  ב) חובת המטפל להודיע לרשויות הרישום / רישוי על כל שינוי חדש הרלוונטי למקצוע, תיק פלילי במשטרה או תביעה עקב רשלנות מקצועית.

  2.3 אפליה

  א) לא תהיה שום אפליה מצד המטפל לכל הפונה לעזרה בגין דת, גזע ולאום. המטפל תמיד ישאף לספק טיפול באיכות גבוהה לכל מטופל.

 • 3. מחוייבות למקצוע

  3.1 עזרה לתהליך משמעתי

  א) כאשר המטפל מתבקש לשתף פעולה עם מוסדות משמעתיים רשמיים או על ידי עמית למקצוע שנמצא תחת חקירה או העמדה לדין, המטפל ישתף פעולה כמיטב יכולתו וביושר.

  3.2 דיווח על התנהגות בלתי הולמת

  א) אם נודע למטפל על התנהגות בלתי הולמת של מטפל אחר העלולה לסכן את ביטחונו האישי או בריאותו של מטופל, חובת המטפל להודיע על כך לועדת האתיקה של האגודה.

  3.3 עזרה למקצוע

  א) המטפל צריך לעזור, לפי מידת היכולת שלו, לקידום הרפואה הסינית והמקצוע. כאשר המטפל נחשף לתקשורת, הרצאות לגופים מקצועיים או אמצעים אחרים, הוא חייב לייצג את המקצוע בצורה המכובדת והטובה ביותר.

  3.4 התנהגות כלפי עמית למקצוע

  א) על המטפל להתייחס לעמית למקצוע בכבוד ובמקצועיות.

  3.5 ביטוח מקצועי

  א) אין לטפל ללא ביטוח מקצועי.