• האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי שמה לעצמה מטרה לסייע למטופלים החשים שזכו ליחס לא ראוי או הטרדה מצד מטפל/ת ברפואה סינית.

    מצורף כאן להורדה טופס המיועד לדיווח על אירוע בו חווה/תה מטופל/ת הטרדה מצד מטפל/ת בזמן טיפול ברפואה סינית, אשר יתכן ונושא אופי פלילי.

    ממלא הטופס יכול להיות המטופל/ת או מטפל/ת אשר למד על האירוע מדיווח של המטופל/ת המתלוננ/ת.
     
    את הטופס יש לשלוח למייל של מזכירות האגודה או לפקס של האגודה 04-9541031