טופס-הרשמה-למבחן-הארצי-1

טופס הרשמה למבחן הארצי


נא למלא את הפרטים כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות.
הבחינה מתקיימת לאחר הצגת מסמך מזהה: תעודת זהות או רישיון נהיגה.
שימו לב! בסוף הטופס לפני שדה "שלח" יש שאלת ביקורת.


     
     


  

     
     
     


+