• לדף הפייסבוק של חטיבת הטווינא    
 • חטיבת הטווינא                                                                                                                                                                                                     

  מטרה: הקמת חטיבת הטווינא במסגרת האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי.

  רקע: טווינא הינה מקצוע מגע המהווה חלק מהרפואה הסינית. עד היום האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי לא נתנה בפעילותה מקום מיוחד לתחום זה. מטפלים ברפואה סינית אשר מטפלים גם בטווינא פנו לוועד האגודה במטרה לקדם את מקצוע הטווינא כחלק ממקצוע הרפואה הסינית.

  כיום קיימים בתי ספר אשר מלמדים טווינא כחלק מלימודי הרפואה הסינית, ובנוסף קיימים לימודים של טווינא כמקצוע עצמאי, שלא במסגרת לימודי רפואה סינית. הדבר נכון הן לבתי ספר המוכרים ע"י האגודה והן לבתי ספר שאינם מוכרים.

   

  הצעה להסדרת חטיבת הטווינא כחלק מהאגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי:

   
  1. תנאי קבלה:

  1.1. דרישה ללימודים באחד מבית הספר המוכרים על ידי האגודה ללימודי רפואה סינית.

  1.2. באם חבר בחטיבת הטווינא לומד רפואה סינית, יהיה עליו להתקבל כחבר באגודה לרפואה

              סינית עם השלמתו את לימודי הרפואה הסינית. היה ולא התקבל כחבר באגודה לרפואה סינית,  

              חברותו בחטיבת הטווינא לא תחודש משהגיע מועד חידושה.

            1.3. מטפל טווינא, המועמד לחברות בחטיבה הטווינה של האגודה, יצהיר כי הוא אינו עוסק ברפואה

              סינית (קרי: דיקור סיני ו/או צמחי מרפא סיניים), ולא יציג את עצמו ככזה, וכי ידוע לו שבמידה ויהיה  

              מעוניין בעתיד לעסוק במקצוע זה, יהיה עליו להתקבל כחבר באגודה הישראלית לריפוי סיני

              מסורתי. כמו כן יצהיר שידוע לו שבמידה ולא יעמוד בתנאי זה חברותו כמטפל טווינה לא תחודש    

              במועד חידושה.

            1.4. חטיבת הטווינא תקבע את רף ההכשרה המינימאלי הנדרש לשם קבלה כחבר בחטיבת הטווינא,      

             ובתנאי שישמרו הדרישות המופיעות בסעיפים קטנים  1.1,1.2,1.3.

   

  1. מהות ההסמכה:

  2.1.למטפל טווינא תינתן הסמכה נפרדת: "חטיבת הטווינא - האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי". תעודת

  ההסמכה וכל מסמך רישמי אחר יהיה שונה בצורה ברורה מבחינה גרפית מהתעוודת של האגודה,        

  במטרה שלא ליצור בלבול בציבור לגבי מהות ההסמכה. .

  2.2. ההסמכה ניתנת למשך שנתיים, כמו לגבי שאר החברים באגודה שעליהם לחדש את חברותם באגודה מידי שנתיים.

   

      3. מעמד חטיבת הטווינא באגודה:  

  2 נציגים של חטיבת הטווינא יהיו חברים בוועד. קוורום לקיום כל ישיבת או החלטת וועד יהיה לפחות 3 נציגים שאינם מחטיבת הטווינא, ולפחות 5 מתוך 9 חברי הוועד.

   
  1. ניהול כספי:

   ניהול משותף, ללא הפרדה. בעצת רו"ח וכן בעצת עו"ד. במידה ונראה צורך בהפרדה בהמשך, ניתן יהיה ליצור אותה.

   
  1. בחירות לוועד האגודה:

   בוועד יכהנו 9 חברים. יחולקו לשתי מעטפות, באחת יבחרו את 7 חברי הוועד של הרפואה הסינית, ובשנייה את 2 חברי הוועד לחטיבת הטווינא.
   זכות ההצבעה תינתן על פי ההסמכה: בעל הסמכה ברפואה סינית יצביע לרפואה הסינית, בעל הסמכה בטווינא יצביע לטווינא, בעלי הסמכה בשני המקצועות יצביעו בשתי מעטפות נפרדות לכל 9 חברי הוועד.

             2 חברי הוועד המייצגים את חטיבת הטווינה לא יוכלו להיבחר לתפקיד היו"ר.

   
  1. הסדרת מקצוע הרפואה הסינית:

   בכל מקרה בו עקב תהליכי הסדרת מקצוע הרפואה הסינית האגודה לרפואה סינית תידרש להיפרד מחטיבת הטווינא כחלק מהאגודה, היא תעשה כן על פי הרשום בסעיף 7 להלן.

   
  1. פיצול חטיבת הטווינא מהאגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי:

  7.1 במקרה בו חטיבת הטווינא או האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי יהיו מעוניינים לסיים את הקשר ביניהן, במקרה כזה הפיצול יכנס לתוקף בסוף השנה הקלנדרית בה בקשה תתקבל בוועד האגודה.

  7.2  כספים משותפים: מכיוון שאין הפרדה בין כספי האגודה וכספי החטיבה, בכל מקרה של פיצול כאמור בסעיף 7.1, כל פעילויות החטיבה שתוכננו לשנה הקלנדרית הנוכחית יושלמו על פי התכנון במימון הכספים המשותפים של האגודה.  

   

       8. דמי חבר:

   8.1 חברי חטיבת הטווינא ישלמו דמי חבר זהים לשאר חברי האגודה.
  תשלום דמי החבר עבור האגודה יכלול גם את החברות בחטיבת הטווינא, ככל שחבר האגודה עומד בתנאי הקבלה לחטיבה, על פי הקבוע בסעיף 1.

  8.2 חבר חטיבה שיהפוך לחבר אגודה ישלם את דמי החבר באגודה, ולא יהיה תשלום כפול עבור חברות באגודה ובחטיבה.  
  כך למשל אם דמי החבר באגודה הינם 500 ש"ח לשנתיים, חברי האגודה, חברי החטיבה, וגם החברים שחברים גם באגודה וגם בחטיבה ישלמו כל אחד מהם 500 ש"ח לשנתיים.


     להרשמה לחטיבת הטווינא יש למלא טופס הרשמה לאגודה בצירוף תעודת הסמכה בטווינא.