חברי-ועד-האגודה

חברי ועד האגודה שנבחרו במרץ 2019


 
 • נועם עזרא

  נועם עזרא
  • יו”ר האגודה
  • חבר ועדת תקשורת,
  • חבר ועדת רגולציה,
  • חבר ועדת חריגים
 • גיא קארו-סיגל

  גיא קארו סיגל
  • גזברות
  • חבר ועדת מבחן ההסמכה
  • חבר ועדת החריגים
  • חבר ועדת לימודי המשך
 • ד”ר גלי שטופמן

  ד”ר גלי שטופמן
  • חברת ועדת הרגולציה
  • חברת ועדת האתיקה
 • נעמה בן-עברי

  נעמה בן-עברי
  • חברת ועדת תקשורת
 • עידן מרגולין

  • חבר ועדת הכנסים
 • מויאל שיף רעות

  אילן כץ
  • חברת ועד
 • ד"ר דן ליבון

  ד"ר דן ליבון
  • מבקר האגודה