השפעת-דיקור-חשמלי-על
אזור מטפלים
 • נכון להיום לא קיימת אסטרטגיה טיפולית יעילה לטיפול בהתמכרות לסם מת'אמפטאמין. שימוש מתמשך בסם גורם לשינויים התנהגותיים קשים עד לכדי הפרעות פסיכוטיות. המנגנון העצבי המעורב בשינויים אלה כולל מסלולים דופמיניים העוברים באזור הטגמנטום הגחוני (במוח האמצעי) ובגרעין האקומבנס (במוח הגדול).

  גרעין האקומבנס, המכונה "מרכז העונג", בעל חשיבות רבה בתהליכי וויסות רגשי והתנהגותי. אזור זה נחקר רבות בהקשר של התמכרויות לסמים וידוע כי סמים ממכרים גורמים לעליה ברמת הדופמין באזור זה.
  על פי דו"ח של ארגון הבריאות העולמי, דיקור יכול לשמש לטיפול במספר הפרעות תפקודיות, ביניהם שימוש בסמים והתמכרות לאופיואידים. 
  במחקר שבוצע בטייוואן נבדקה השפעתו של דיקור חשמלי על שינוים התנהגותיים שנגרמו כתוצאה משימוש בסם, ונבדקו מנגנוני הפעולה על פיהם עובד הדיקור. 
  המחקר בוצע על עכברי מעבדה שטופלו במת' וחולקו לקבוצה שקיבלה דיקור חשמלי בנקודות LIV-3  ובKid-9  ולקבוצה שלא קיבלה דיקור, ולאחר מכן נבדקו תפקודם ההתנהגותי ותפקודים מוחיים שונים נוספים. 
  תוצאות המחקר הראו כי טיפול בדיקור הפחית באופן משמעותי את הרגישות ההתנהגותית שנגרמה, ובנוסף, עכברים שטופלו בדיקור הדגימו ירידה משמעותית ברמות הדופמין ובאנזים טיירוסין הידרוקסילאז (TH), המייצר חומרי מוצא לדופאמין, ועליה באנזים הפירוק לדופאמין מונואמין אוקסידאז, באזור גרעין האקומבנס. כלומר – ירידה ברמות הדופמין ועליה בקצב הפירוק שלו.
  החוקרים סיכמו שדיקור חשמלי עשוי לשמש כטיפול לשינויים התנהגותיים אלה ושככל הנראה המנגנון בו עובד מבוסס על הפחתת רמות הטירוסין הידרוקסילאז והדופאמין לצד העלאת רמות מונואמין אוקסידאז, בגרעין האקומבנס. עם זאת, עדיין לא ברור כיצד שינויים אלה נגרמים בעקבות הדיקור 1.

  1.     Ho T-J, Lee C-W, Lu Z-Y, et al. Effects of Electroacupuncture on Methamphetamine-Induced Behavioral Changes in Mice. Evidence-Based Complement Altern Med. 2017;2017:1-11. doi:10.1155/2017/5642708.
  מאת: ארבל עמיר, וועדת מחקר


   
+